Телефон 056/ 894 293 Email pazari_bs@abv.bg
you are here

Свободни помещения на пазар "Младост"

4 Ноември 2021

Отдават се помещения под наем на пазар "Младост" 3 бр.

Съответно 32 кв.м, 28 кв.м. и 20 кв.м.

Партньори
Partner 1
Partner 2
Partner 3
Partner 4