Телефон 056/ 894 293 Email pazari_bs@abv.bg
you are here

Успешна ресертификация

28 Март 2022

Кухня "Аламинут" премина успешно ресертификацията по Системата за управление на качеството и безопасността на хранителните продукти, съгласно изискванията на стандартите ISO 9001:2015 и ISO 22000.

Стандартизацията е гаранция за качествено управление на всеки етап в работните процеси, пълна проследимост и прозрачност на дейностите.

 

Партньори
Partner 1
Partner 2
Partner 3
Partner 4