Телефон 056/ 894 293 Email pazari_bs@abv.bg
you are here

Правилник

27 Април 2021

Правилник за организацията и вътрешния ред на пазарите, собственост на Бургаски пазари ЕООД.

Партньори
Partner 1
Partner 2
Partner 3
Partner 4